Combaterea efectelor produse de CO2 prin CO2

Un articol de Andreea Ianoșiu

Deteriorarea climatică a ridicat dezbaterea de atâtea decenii cu privire la sursele ei și soluţiile propuse. Bineînţeles că din literatura de specialitate, aflăm că sursele sunt multiple, chiar și explicaţiile aceluiași fenomen dăunător, privit din unghiuri diferite. Cu toate acestea, un consens este atins în cazul emiterii de gaze cu efect de seră, a cărui cauză este dioxidul de carbon eliberat în urma arderilor de combustibili fosili. Așadar, dioxidul de carbon este sursa cea mai cunoscută pentru a dăuna mediului. Cercetările ilustrează că efectele produse de CO2 sunt acidificarea straturilor superioare ale oceanului, astfel fiind o ameninţare pentru vieţuitoare precum corali, scoici, melci, pești. Cauza principală, în acest caz, este nivelul scăzut al pH-ului apei. Mai mult de atât, acest gaz contribuie la accentuarea încălzirii climei, întrucât creează o suprareţinere a gazelor cu efect de seră care colectează căldura, astfel conducând la topirea gheţarilor și creșterea nivelului oceanelor, care cauzează inundaţii, de exemplu.

Absorbţia carbonului se petrece după ce plantele absorb CO2 din atmosferă. Problema survine atunci când cantitatea de CO2 emisă din surse alternative este mai mică decât cea consumată de plante, căci este nocivă atât pentru sănătatea oamenilor, cât și a animalelor.

O nouă propunere inovativă de utilizare a dioxidului de carbon este oferită de startup-ul islandez Carbfix, cu sediul la Reykjavik. Carbfix a fost înfiinţat în 0207, ca rezultat a unui proiect de cercetare din cadrul Universităţii din Islanda, a Centrului Naţional de Cercetare Știinţifică din Franţa și a Earth Institute din California. Primele proiecte pilot de stocare a dioxidului de carbon au fost efectuate în 2012 cu ajutorul turbinelor fabricii Hellisheidi, având rezultate remarcabile, astfel capacitatea de stocare a dioxidului de carbon fiind dublată în 2016.

Tehnologia în jurul căreia se desfășoară aceste procese inovative se bazează pe roci de bazalt, unde apa carbonatată reacţionează cu elemente chimice precum calciu, magneziu, fier, formând ulterior un grup de elemente menite să umple spaţiile goale din rocile subterane. Procesul de captare a gazului are loc în mai puţin de 2 ani.

Carbfix colaborează și cu alte institute de cercetare astfel încât să extindă tehnologia spre a o face aplicabilă și pentru alt tip de roci. Obiectivul companiei rezidă în a stoca 1 miliard tone metrice de CO2 stocat permanent până în 2030. Europa are capacitatea de a stoca cel puţin 4.000 miliarde de tone de CO2, în timp ce Statele Unite ale Americii au capacitatea de stocare de 7.500 miliarde de tone. Tehnologia poate funcţiona prin două moduri.

Pe de-o parte, gazul este extras din fumarul sau hornul fabricilor înainte de a fi eliberat în atmosferă. Pe de altă parte, CO2 este înlăturat direct din atmosferă. Extracţia gazului poate aduce neutralitatea emisiilor de gaze, iar înlăturarea lui poate avea și efecte nocive, în cazul în care este înlăturat mai mult CO2 din atmosferă decât este produs. În plus, studii alternative avertizează cu privire la efectele pe termen lung ale acestei inovaţii, precizând că această captare a gazului în roci ar afecta proprietăţile mecanice ale rocilor, care pot fi responsabile pentru potenţiale efecte negative declanșate asupra ecosistemelor.

Un alt avantaj al acestui fenomen tehnologic este costul. În timp ce costurile curente se ridică la 48 dolari/tonă în cadrul Climeworks, compania Hellisheidi face acest lucru cu 25 dolari/tonă. Climeworks este o companie fondată în Elveţia care utilizează tehnologia de extracţie a dioxidului de carbon. Aceste proiecte sunt atractive și pentru investitorii globali precum Elon Musk și Bill Gates, care sprijină deja proiectele efectuate de Carbfix.

Material realizat de echipa redacţională PoliticALL cu ocazia celebrării Zilei Pământului, în parteneriat cu proiectul Umanism în România.

Surse:

https://sciencing.com/causes-destruction-ecosystem-5594776.html

https://www.dw.com/en/iceland-device-turns-co2-into-rock/av-56782473

https://www.ecowatch.com/icelandic-startup-carbon-emissions-solution-2651055325.html

https://www.bloombergquint.com/technology/bill-gates-investment-in-carbon-removal-tech

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/the-icelandic-startup-transforming-carbon-dioxide-into-stone

Jurnal Umanist

Comentarii