Regulamentul concursului Evoluţia în secolul 21

CONDIŢII GENERALE:

Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate, pe site-ul http://umanismromania.ro/concurs-evolutie/, în perioada de desfășurare a Concursului. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (“Regulamentul oficial”). Înscrierea și participarea la concurs implică acceptul în totalitate de către participant a condiţiilor prezentului regulament și a eventualelor decizii ulterioare ale organizatorilor.

ORGANIZATORUL CONCURSULUI ESTE:

Asociaţia Umanistă Română, cu sediul în București, Șos. Colentina, nr.4, bl.3, ap.27, sector 2,   CUI 25175415, cont, reprezentată legal de Adrian Călugăru, în calitate de președinte.

SCOPUL CONCURSULUI ESTE:

Promovarea importanţei informaţiilor știinţifice în rândul tinerilor și adolescenţilor, în contextul celebrării Zilei Teoriei Evoluţiei și a savantului Charles Darwin, în 12 februarie.

TEMA CONCURSULUI ESTE:

Tema concursului este „Evoluţia în secolul 21”. Pornind de la această temă, participanţii vor trebui să scrie articole de maxim 800 de cuvinte, despre descoperiri din lumea știinţei care au schimbat lumea în care trăim. Concursul este destinat elevilor de liceu și studenţilor.  

MODALITATE DE PARTICIPARE:

Înscrierea: Pentru a participa la concurs, persoanele care respectă condiţiile de participare trebuie să scrie un eseu, pornind de la tema concursului, și să completeze formularul de înscriere, la acest link https://forms.gle/YTkhWtST2sES16329, până la data de 5 februarie 2021, ora 23:59 (ora României).

Jurizarea: Juriul va fi format din membri ai proiectului ”Umanism în România”, implementat de Asociaţia Umanistă Română și Asociaţia Secular-Umanistă din România. În perioada 6-11 februarie, juriul va analiza lucrările înscrise și le va puncta conform criteriilor de jurizare. Lucrările cu cel mai mare punctaj, clasate pe primele trei locuri, vor fi răsplătite cu premii. Articolele clasate pe locurile 1-10 vor fi publicate în Jurnalul Umanist, cu menţionarea numelor autorilor. 

Anunţarea câștigătorilor: Câștigătorii vor fi anunţaţi în data de 12 februarie 2021 pe siteul www.umanismromania.ro și pe adresele personale de email, care au fost furnizate la înscriere.  După confirmarea identităţii și vârstei (prin intermediul unui act de identitate), câștigătorilor li se vor expedia premiile prin intermediul serviciilor de curierat, costurile expedierilor fiind suportate de către organizatori. 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

15 ianuarie – 7 februarie 2021 Înscrierea participanţilor

 8-11 februarie 2021 Jurizarea

12 februarie 2021 Anunţarea câștigătorilor

13-22 februarie 2021 Expedierea premiilor

CRITERIILE DE JURIZARE: 

Acurateţe știinţifică 60%

Coerenţă în formularea ideilor 30%

Creativitate în alegerea subiectului 10%

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • Fiecare participant poate trimite un singur eseu.
 • Eseurile pot fi trimise de orice persoană care are până în 23 de ani (împliniţi până la data de 31 decembrie 2020), în cadrul uneia dintre categoriile: Liceu (până în 19 ani); Tineri & Studenţi (19-23 de ani).
 • Eseurile trebuie să aibă cel mult 800 de cuvinte, să fie redactate în limba română, cu diacritice.
 • Eseurile trebuie să aibă conţină date de identificare a candidaturii, precum: titlul eseului, numele autorului, numărul de telefon, email-ul, numele unităţii de învăţământ, dacă este cazul. Materialele care nu au toate aceste informaţii nu vor fi luate în considerare.
 • Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și nepublicate anterior.
 • Materialele se trimit prin completarea formularului online din următorul link: https://forms.gle/YTkhWtST2sES16329.
 • Organizatorii concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. 
 • Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului în cauză. 
 • Materialele plagiate vor fi DESCALIFICATE iar concurenţilor li se va interzice participarea la ediţiile viitoare ale concursului. 
 • Dacă vor fi folosite citate, va trebui precizată sursa (fie cu link URL, fie cu nume carte, nume autor și număr pagină).
 • Participanţii sunt de acord ca materialele înscrise în concurs să fie făcute publice și folosite, cu menţionarea autorului, în materiale electronice sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare către Organizatori pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.
 • Eseurile trebuie să fie scrise de o singură persoană. Eseurile scrise de coautori nu sunt acceptate. Se acceptă un singur eseu pentru fiecare persoană.
 • Pentru mai multe informaţii, puteţi adresa întrebări prin intermediul paginii de Facebook ”Umanism în România”, https://www.facebook.com/umanismromania.ro/.
 • Nu pot participa la concurs angajaţii/membrii Asociaţiei Secular-Umanistă din România, Asociaţiei Umanistă Română, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

PREMII

Secţiunea ”Tineri & Studenţi” (19-23 de ani)

Premiul I 

Volumele: 

Richard Dawkins – ”Gena Egoistă”

Sir David Attenborough – ”O viaţă pe planeta noastră”

Richard Dawkins – ”Lumea ca un spectacol”

Michael Shermer – ”De ce e Darwin important”

Siddhartha Mukherjee – ”Gena”

+

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

Premiul II

Volumele: 

Richard Dawkins – ”Gena Egoistă”

Sir David Attenborough – ”O viaţă pe planeta noastră”

Michael Shermer – ”De ce e Darwin important”

+

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

Premiul III

Volumul:

Richard Dawkins – ”Gena Egoistă” +

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

Secţiunea ”Liceeni” 

Premiul I

Volumele: 

Michael Shermer – ”De ce e Darwin important”

Bill Bryson – ”Despre toate, pe scurt”

Daniel Smith – ”Cartea mică a ideilor mari”

Richard Dawkins – ”Ceasornicarul orb”

Richard Dawkins – ”Lumea ca un spectacol” 

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

Premiul II

Volumele:

Michael Shermer – ”De ce e Darwin important”

Bill Bryson – ”Despre toate, pe scurt”

Richard Dawkins – ”Lumea ca un spectacol” 

+

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

Premiul III

Volumul: 

Michael Shermer – ”De ce e Darwin important” 

+

1 calendar știinţific de perete, 1 calendar știinţific de birou

În plus, lucrările clasate pe locurile 1-10 vor fi publicate în Jurnalul Umanist, pe www.umanismromania.ro

ACORDAREA PREMIILOR:

Câștigătorii concursului vor fi deciși prin vot de către juriu pe baza materialelor înscrise în concurs, urmărindu-se criteriile menţionate mai sus.

În cazul în care juriul are indicii temeinice că o anumită prezentare este plagiat, concurentul în cauză va fi descalificat și nu va mai putea participa la nicio ediţie viitoare a concursului.

Câștigătorii concursului vor fi anunţaţi telefonic sau în scris. Lista cu câștigătorii concursului va fi de asemenea publicată pe site-ul www.umanismromania.ro

Pentru a fi validat drept câștigător, participantul are obligaţia de a prezenta Organizatorilor o copie după un document de identitate. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie același cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta un document de identitate la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod automat, anularea premiului câștigat de către participant.

Dacă se face dovada că unul sau mai mulţi dintre câștigători nu îndeplinește/îndeplinesc condiţiile de participare (legate de limita de vârstă) sau nu contactează organizatorii pentru a-și revendica premiile în maximum 2 săptămâni de la publicarea acestora pe site, acesta/aceștia vor fi descalificaţi, iar juriul va alege alt/alţi câștigător(i).

Orice corespondenţă cu organizatorii care nu are legătură strictă cu concursul nu va fi luată în considerare. Înscrierile care nu corespund acestor reguli și condiţii vor fi descalificate.

Premiile vor fi transmise prin curier. 

Decizia organizatorilor în orice privinţă este finală pentru toţi participanţii.