Umanismul este o poziţie filozofică care pune omul și valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ.

Umanismul implică un devotament pentru căutarea adevărului și moralităţii prin mijloace umane, în sprijinul intereselor umane.

Produs al unei lungi tradiţii de gândire liberă, umanismul a inspirat o mare parte dintre marii filosofi și artiști ai lumii, dând astfel naștere știinţei înseși.

 • Umanismul este etic.

  El afirmă valoarea, demnitatea și autonomia individului și dreptul fiecărei fiinţe umane la cel mai mare nivel de libertate posibilă, compatibilă în același timp cu drepturile altora. Umaniștii au datoria de a se îngriji de întreaga umanitate, inclusiv generaţiile viitoare. Umaniștii sunt de părere că moralitatea este o parte intrinsecă a naturii umane, bazată pe înţelegere și grijă faţă de ceilalţi, ce nu are nevoie de confirmare externă.

 • Umanismul este raţional.

  Caută să folosească știinţa în mod creativ, nu distructiv. Umaniștii sunt de părere că soluţiile la problemele omenirii se găsesc în gândirea și acţiunea umană și nu în intervenţia divină. Umanismul sprijină aplicarea metodelor știinţifice și a gândirii libere asupra problemelor bunăstării umane. Dar Umaniștii cred în același timp că aplicarea știinţei și a tehnologiei trebuie să fie temperată de valorile umane. Știinţa ne oferă mijloacele, dar valorile umane trebuie să propună scopul final.

 • Umanismul sprijină democraţia și drepturile omului.

  Umanismul tinde către cel mai înalt grad posibil de dezvoltare a fiecărei fiinţe umane. Consideră că democraţia și dezvoltarea umană sunt chestiuni de drept. Principiile democraţiei și ale drepturilor omului sunt aplicabile relaţiilor interumane și nu sunt restricţionate de formele de guvernare.

 • Umanismul insistă asupra faptului că libertatea personală trebuie să vină totodată cu responsabilitate socială.

  Umanismul se avântă întru construirea unei lumi bazată pe ideea de persoană liberă responsabilă faţă de societate și recunoaște dependenţa noastră de și responsabilitatea pentru lumea naturală. Umanismul nu este dogmatic, nu impune niciun crez asupra aderenţilor săi. Este, în acest fel, angajat în susţinerea unei educaţii lipsite de îndoctrinare.

 • Umanismul este un răspuns pentru larg răspândita dorinţă de alternativă la religia dogmatică.

  Religiile majore ale lumii pretind că sunt bazate pe revelaţii valabile pentru totdeauna, și mulţi încearcă să impună felul în care văd ei lumea asupra întregii umanităţi. Umanismul admite că o cunoaștere solidă a lumii și a noastră se naște printr-un proces continuu de observaţie, evaluare și revizuire.

 • Umanismul preţuieste creativitatea artistică și imaginaţia.

  Umanismul recunoaște puterea transformatoare a artei. Umanismul afirmă importanţa literaturii, muzicii și a artelor creatoare și vizuale pentru dezvoltarea și împlinirea personală.

 • Umanismul este un mod de viaţă...

  … ce tinde către împlinirea în cel mai înalt grad posibil prin cultivarea unei vieţi etice și creative și oferă mijloace etice și raţionale de abordare a provocărilor zilelor noastre. Umanismul poate fi un mod de viaţă pentru oricine, oriunde.

Principala noastră misiune, ca umaniști, este ca, în termenii cei mai simpli, să facem fiinţele umane conștiente de ceea ce poate să însemne Umanismul și ceea ce le pretinde acestora să fie. Folosind gândirea liberă, puterea știinţei și imaginaţia creativă pentru încurajarea păcii și în serviciul compasiunii, avem încredere că dispunem de mijloacele necesare să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm cu toţii.

Dacă împărtășiţi această convingere, vă invităm să ne fiţi alături în acest demers!