Despre conferinţă

În ultimul secol, din cauza arderii de combustibili fosili și a altor activităţi umane, temperatura medie globală a crescut cu aproape un grad. Încălzirea planetei a dus și va duce la topirea calotelor, la creșterea nivelului mării și la inundarea zonelor de coastă, la o intensificare a secetelor, caniculelor și inundaţiilor, la incendii de pădure mai dese și puternice și la epuizarea marilor acvifere.

Schimbările climatice: Cauze, efecte și soluţii este un eveniment care strânge laolaltă experţi din mediul academic, societatea civilă și sectorul privat, pentru a forma o viziune despre transformările ecologice cu care comunitatea internaţională se va confrunta în secolul care urmează.

Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Pământului și se va desfășura la Nod Makerspace, pe data de 20 aprilie. 

Agenda

AGENDA
9:30-10:00 Înregistrare participanţi & Welcome coffee
10:00-10:15 Mesaj de bun-venit de la organizatori
10:15-10:45 Key Note Speech: Dr. Roxana Bojariu
10:45-11:45 Cauzele și efectele schimbărilor climatice | Discuţie cu invitaţii: Cristian Român, Orieta Hulea, Victoria Cojocariu

Moderator: Ancuta Bontaș

11:45-12:00 Pauză de cafea
12:00-13:15 Cauzele și efectele schimbărilor climatice | Workshop

Facilitator: Monica Beliţoiu

13:15-14:15 Pauză de prânz
14:15-14:45 Key Note Speech: Conferenţiar Lucian Toma
14:45-15:45 Soluţii la schimbările climatice | Discuţie cu invitaţii: Bogdan Gioară, Felicia Ienculescu-Popovici,  Orieta Hulea, Mihai Sănduleac
15:45-16:00 Pauză de cafea
16:00-17:00 Soluţii la schimbările climatice | Workshop

Facilitator: Diana Negoiţă

17:00-17:15 Concluzii & încheiere

Speakers

Lista speakerilor este în curs de confirmare și va fi actualizată în următoarea perioadă.

Printre speakeri se vor număra:

Dr. Roxana Bojariu

Climatolog, Director al Departamentului de Climatologie din cadrul ANM

Dr. Roxana Bojariu este climatolog și autoare a numeroase lucrări de specialitate. A participat la NATO Advance Study Institute, domeniile de expertiză vizând: predicţia climatică; riscurile climatice, procesele climatice regionale din perspectiva adaptării la schimbarea climei și a planificării dezvoltării durabile în România.

Dr. Lucian Toma

Conferenţiar - Universitaea “Politehnica” din București

Lucian Toma este absolvent (2002) în electroenergetică al Universităţii “Politehnica” din București, Facultatea de Energetică. În prezent este conferenţiar în cadrul aceleiași facultăţi, având preocupări legate de stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice, piaţa de energie electrică, reţelele electrice inteligente și sursele regenerabile de energie. Dl. Toma este coautor la 4 cărţi, 70 articole știinţifice și 40 de proiecte de cercetare sau lucrări de consultanţă.

Dr. Orieta Hulea

Director WWF România

Orieta deţine un doctorat în biologie și are peste 19 ani de experienţă de conservare și management în regiunea Dunăre Carpaţi, în special în organizaţiile neguvernamentale. A lucrat ca cercetător știinţific la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării și, din 2005, la WWF Programul Dunăre Carpaţi, unde a avut diferite roluri: Coordonatorul Programului Coridorul Verde al Dunării Inferioare (un proiect transfrontalier implementat în România, Bulgaria, Moldova și Ucraina), Director al Programului de Ape Dulci (coordonând echipa regională de Ape Dulci a WWF DCP), Director Regional de Conservare (responsabil cu elaborarea și implementarea planului strategic WWF DCP și coordonarea echipei de conservare regională: Ape Dulci, Păduri, Policy & Green Economy, educaţie pentru dezvoltare durabilă) și, în prezent, este director WWF România.

Victoria Cojocariu

Cercetătoare la Centrul pentru Inovare Publică

Victoria Cojocariu este sociolog, a absolvit (2009) Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială a Universităţii București unde a urmat și un program de master în Cercetare Sociologică (2011). În ultimii 10 ani Victoria a fost membră sau a coordonat echipe de cercetare naţionale și internaţionale în România, Republica Moldova și Spania. Între 2011-2015 Victoria a lucrat la Fundaţia pentru o societate deschisă din România, unde a fost implicată în activităţi de cercetare socială (calitativă și cantitativă) în domeniul migraţiei, educaţiei și cetăţeniei. Începând cu 2016 Victoria face parte din echipa Centrului pentru Inovare Publică și se ocupă preponderent de proiectele de cercetare în domeniul imigraţiei.

Bogdan Gioară

Politolog și economist, Președintele asociaţiei REPER21

Bogdan Gioară, președinte al Asociaţiei REPER21 (2006 - prezent), fost asistent universitar la Facultatea de Știinţe economice și sociale din Geneva (1999 - 2005). Interesat de procesele de transformare ale lumii prezente, este preocupat de găsirea unor modele de dezvoltare alternative, sustenabile și reziliente, capabile să răspundă cu succes la riscurile majore și inedite ale Secolului XXI (schimbările climatice, extincţia biodiversităţii, epuizarea resurselor energetice, financiarizarea economiei).

Felicia Ienculescu-Popovici

Vicepreședinte Greenitiative

Pasionati de peste 15 ani de soluţii concrete la problema schimbării climei, Felicia și soţul ei Marius au fondat în 2007 Asociaţia Greenitiative. În cei 12 ani de activitate, au reușit să creeze metode și activităţi practice prin care copiii și tinerii să înţeleagă provocările de mediu și să se implice în rezolvarea lor. Platforma Școli verzi si opţionalul Eco educaţie pentru Școli verzi reprezintă unul din cele mai ambiţioase și mai sustenabile proiecte, cu impact naţional. La Centrul Green Mogo, sediul Greenitiative din Mogoșoaia, Felicia a creat un hub de experimentare a unor soluţii de adaptare la problema schimbării climei și a pierderii biodiversităţii. Centrul Green Mogo este vizitat anual de peste 1000 de persoane și găzduiește zeci de evenimente într-una din cele mai verzi clădiri din România, care include exemple de soluţii de adaptare arhitecturală a schimbările climatice, dar si de mod de viaţă adecvat acestor schimbări. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.greenmogo.ro și www.scoliverzi.ro.

Cristian Român

Jurnalist de știinţă

Cristian Român a absolvit Facultatea de Inginerie Aerospaţială (Universitatea Politehnică București) și de mulţi ani este senior editor al revistei „Știinţă și tehnică”. A scris numeroase articole de popularizare a știinţei, mai ales în domeniul fizicii și astronomiei. Este cunoscut pentru calitatea sa de ”traducător” al informaţiilor reci în povești despre știinţă pe care orice ”nespecialist” le citește cu sufletul la gură. În plus, este realizatorul emisiunii ”Cronica scepticului” la LynxTV. Pentru munca sa a fost laureat al Premiilor Jurnalismului de știinţă UNESCO – România, secţiunea presă scrisă.

Mihai Sănduleac

Conferenţiar - Universitaea “Politehnica” din București

Dr. Mihai SĂNDULEAC este absolvent al Facultăţii de Energetică din cadrul U.P.B., în cadrul căreia a obţinut și titlul de doctor, cu un subiect din domeniul sistemelor expert aplicate în electroenergetică. A lucrat în cercetare la Institutul de cercetări și modernizari în energetică ICEMENERG, în industrie, pentru companii internaţionale precum Siemens și Landis+Gyr, dar și în consultanţă energetică. În prezent, dl. Sănduleac este conferenţiar în cadrul Facultăţii de Energetică din UPB, fiind preocupat de găsirea soluţiilor ce pot permite ca domeniul energetic să funcţioneze fără emisii de carbon, în mod preponderant pe baza energiilor regenerabile. De mulţi ani participă la proiecte europene de cercetare din domeniul energiei. În 2011 a primit distincţia “2011 IEEE-PES Romania Chapter Outstanding Engineer Award” acordată de distinsa organizaţie internaţională IEEE și este membru în organizaţii de profil cum ar fi ASRO pentru standardizare și CIGRE pentru studiul marilor reţele electrice.

Diana Negoiţă

Voluntar la Sustainable Lifestyle

Diana Negoiţă este activistă pe probleme de mediu și studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Interesul său se îndreaptă spre găsirea unor soluţii la nivel individual, comunitar și global la derapajele de compotrtament cu care se confruntă societatea modernă. Este voluntar în mai multe asociaţii, printre care Sustainable Lifestyle, Greenpeace, AEGEE, unul din organizatorii Fridays for Future in Romania (manifestaţie a tinerilor preocupași de situaţia încălzirii climatice) și AGORA București (eveniment ce are ca scop implicarea civică a tinerilor). Sustainable Lifestyle este o organizaţie non-profit ce are ca scop apărarea, promovarea și aplicarea principiilor dezvoltării sustenabile. Asociaţia a fost formată la iniţiativa unui grup de tineri care crede că normalitatea unei societăţi constă în incluziune socială, respect faţă de natură, transparenţă guvernamentală și o tendinţa constantă a creșterii economice. Prin proiectele implementate, Sustainable Lifestyle abordează subiecte precum nedreptatea socială și problemele de mediu și militează pentru o guvernare în beneficiul binelui comun, care să asigure dezvoltarea unei economii verzi și combaterea schimbărilor climatice.

Participarea la eveniment

Evenimentul este gratuit în limita locurilor disponibile.

Participarea la eveniment se va face doar în baza înregistrării în prealabil în formularul de mai jos:

Organizatori

 

Conferinţa este organizată de ASUR – Asociaţia Secular-Umanistă din România și AUR – Asociaţia Umanistă Română, cu sprijinul Human-Etisk Forbund din Norvegia.

ASUR (Asociaţia Secular-Umanistă din România) este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în martie 2010, cu scopul de a promova valorile umanismului secular. ASUR derulează campanii de promovare a secularismului, dar și numeroase proiecte de popularizare a știinţei, destinate atât copiilor și elevilor, dar și publicului larg. www.asur.ro

AUR (Asociaţia Umanistă Română) este o organizaţie din România ce susţine promovarea știinţei, culturii, drepturilor fiinţei umane, valorilor umaniste și a celor democratice, într-o societate deschisă.  Membrii AUR își doresc o Românie seculară, unde raţiunea, compasiunea și toleranţa reprezintă fundamentele statului de drept. www.humanismromania.org

Parteneri eveniment

 

Parteneri Locaţie

 

Cel mai bun spaţiu de coworking și makerspace din România – https://nodmakerspace.ro/